PROBÍHAJÍCÍ EMISE DLUHOPISŮ

EMISE DLUHOPISŮ

Emitent: LANDEE BOHEMIA s.r.o.
Název Dluhopisů: PROTIINFLAČNÍ DLUHOPIS LANDEE BOHEMIA 2 % p.a.
LEI Emitenta: 315700FJ9HSM219USZ51
Identifikační kód ISIN: CZ0003543621
Jmenovitá hodnota Dluhopisu: 100.000 Kč (sto tisíc korun českých)
Forma Dluhopisů: Cenné papíry na řad
Podoba Dluhopisů: Listinné cenné papíry
Minimální investice: 1 (jeden) Dluhopis
Datum emise: 24. 8. 2022
Výnos:

Určen pohyblivou úrokovou sazbou.


Výnos dluhopisu je určen pohyblivou úrokovou sazbou. Úroková
sazba za jeden kalendářní měsíc (p. m., per mensem) pro
příslušné výnosové období se stanoví jako součet:

(a) míry inflace vyjádřené přírůstkem indexu
spotřebitelských cen k předchozímu měsíci vyjadřující
procentní změnu cenové hladiny sledovaného měsíce
proti předchozímu měsíci zveřejněné Českým
statistickým úřadem, IČ 00025593, se sídlem Na
Padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10 (dále jen „ČSÚ); a

(b) 0,167 % p.m.

Minimální úroková sazba v každém výnosovém období se stanoví
ve výši 0,9 % p. m.

Vzorový výpočet výnosu za vzorové výnosové období měsíce
6/2022 je následující:

(a) míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských
cen k předchozímu měsíci vyjadřující procentní změnu
cenové hladiny měsíce 6/2022 proti měsíci 5/2022
zveřejněná ČSÚ (viz.
https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace) činila 1,6 %; a

(b) 0,167 % p.m.

Výsledný výnos dluhopisu za vzorové výnosové období měsíce
6/2022 činí 1,767 % p. m.

Dluhopisy: Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise
Administrátor: Emitent
Určená provozovna: LANDEE BOHEMIA s.r.o.
č.p. 223, 664 48 Nebovidy
Webové stránky: www.landeeholding.cz
Emisní podmínky: Ke stažení
Emitent: LANDEE BOHEMIA s.r.o.
Název Dluhopisů: PROTIINFLAČNÍ DLUHOPIS LANDEE BOHEMIA 3 % p.a.
LEI Emitenta: 315700FJ9HSM219USZ51
Identifikační kód ISIN: CZ0003543605
Jmenovitá hodnota Dluhopisu: 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých)
Forma Dluhopisů Cenné papíry na řad
Podoba Dluhopisů: Listinné cenné papíry
Minimální investice: 1 (jeden) Dluhopis
Datum emise: 24. 8. 2022
Výnos:

Určen pohyblivou úrokovou sazbou.

Výnos dluhopisu je určen pohyblivou úrokovou sazbou. Úroková
sazba za jeden kalendářní měsíc (p. m., per mensem) pro
příslušné výnosové období se stanoví jako součet:

(a) míry inflace vyjádřené přírůstkem indexu
spotřebitelských cen k předchozímu měsíci vyjadřující
procentní změnu cenové hladiny sledovaného měsíce
proti předchozímu měsíci zveřejněné Českým
statistickým úřadem, IČ 00025593, se sídlem Na
Padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10 (dále jen „ČSÚ); a

(b) 0,25 % p.m.

Minimální úroková sazba v každém výnosovém období se stanoví
ve výši 1 % p. m.

Vzorový výpočet výnosu za vzorové výnosové období měsíce
6/2022 je následující:

(a) míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských
cen k předchozímu měsíci vyjadřující procentní změnu
cenové hladiny měsíce 6/2022 proti měsíci 5/2022
zveřejněná ČSÚ (viz.
https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace) činila 1,6 %; a

(b) 0,25 % p.m.

Výsledný výnos dluhopisu za vzorové výnosové období měsíce
6/2022 činí 1,85 % p. m.

Dluhopisy: Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise
Administrátor: Emitent
Určená provozovna: LANDEE BOHEMIA s.r.o.
č.p. 223, 664 48 Nebovidy
Webové stránky: www.landeeholding.cz
Emisní podmínky: Ke stažení

EMISE DLUHOPISŮ

VYPRODÁNO

Emitent: Landee Czechia s.r.o.
Název Dluhopisů: LANDEE CZECHIA 10,8 % p.a. s protiinflačním
bonusem
LEI Emitenta: 315700TVXIBTE4IDHZ11
Identifikační kód ISIN: CZ0003548273
Jmenovitá hodnota Dluhopisu: 100.000 Kč (sto tisíc korun českých)
Forma Dluhopisů: Cenné papíry na řad
Podoba Dluhopisů: Listinné cenné papíry
Minimální investice: 1 (jeden) Dluhopis
Datum emise: 31. 1. 2023
Výnos: Pevná sazba 10,8 % ročně (per annum) a protinflační bonus
Dluhopisy: Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise
Administrátor: Emitent
Určená provozovna: Landee Czechia s.r.o.
Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1
Webové stránky: www.landeeholding.cz
Emisní podmínky: Ke stažení
Emitent: Landee Czechia s.r.o.
Název Dluhopisů: LANDEE CZECHIA 12 % p.a. s protiinflačním
bonusem
LEI Emitenta: 315700TVXIBTE4IDHZ11
Identifikační kód ISIN: CZ0003548281
Jmenovitá hodnota Dluhopisu: 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých)
Forma Dluhopisů: Cenné papíry na řad
Podoba Dluhopisů: Listinné cenné papíry
Minimální investice: 1 (jeden) Dluhopis
Datum emise: 31. 1. 2023
Výnos: Pevná sazba 12 % ročně (per annum) a protinflační bonus
Dluhopisy: Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise
Administrátor: Emitent
Určená provozovna: Landee Czechia s.r.o.
Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1
Webové stránky: www.landeeholding.cz
Emisní podmínky: Ke stažení
Emitent: Landee Czechia s.r.o.
Název Dluhopisů: LANDEE CZECHIA 13,8 % p.a. s protiinflačním
bonusem
LEI Emitenta: 315700TVXIBTE4IDHZ11
Identifikační kód ISIN: CZ0003548299
Jmenovitá hodnota Dluhopisu: 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých)
Forma Dluhopisů: Cenné papíry na řad
Podoba Dluhopisů: Listinné cenné papíry
Minimální investice: 1 (jeden) Dluhopis
Datum emise: 31. 1. 2023
Výnos: Pevná sazba 13,8 % ročně (per annum) a protinflační bonus
Dluhopisy: Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise
Administrátor: Emitent
Určená provozovna: Landee Czechia s.r.o.
Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1
Webové stránky: www.landeeholding.cz
Emisní podmínky: Ke stažení

EMISE DLUHOPISŮ

VYPRODÁNO

Emitent: Landee Moravia II s.r.o.
Název Dluhopisů: LANDEE MORAVIA II 10,8 % p.a.
LEI Emitenta: 315700QX009ZLKI92F63
Identifikační kód ISIN: CZ0003547168
Jmenovitá hodnota Dluhopisu: 100.000 Kč (sto tisíc korun českých)
Forma Dluhopisů: Cenné papíry na řad
Podoba Dluhopisů: Listinné cenné papíry
Minimální investice: 1 (jeden) Dluhopis
Datum emise: 27. 12. 2022
Výnos: Pevná sazba 10,8 % ročně (per annum)
Dluhopisy: Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise
Administrátor: Emitent
Určená provozovna: Landee Moravia II s.r.o.
č.p. 223, 664 48 Nebovidy
Webové stránky: www.landeeholding.cz/lm2
Emisní podmínky: Ke stažení
Emitent: Landee Moravia II s.r.o.
Název Dluhopisů: LANDEE MORAVIA II 12 % p.a.
LEI Emitenta: 315700QX009ZLKI92F63
Identifikační kód ISIN: CZ0003547150
Jmenovitá hodnota Dluhopisu: 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých)
Forma Dluhopisů Cenné papíry na řad
Podoba Dluhopisů: Listinné cenné papíry
Minimální investice: 1 (jeden) Dluhopis
Datum emise: 27. 12. 2022
Výnos: Pevná sazba 12 % ročně (per annum)
Dluhopisy: Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise
Administrátor: Emitent
Určená provozovna: Landee Moravia II s.r.o.
č.p. 223, 664 48 Nebovidy
Webové stránky: www.landeeholding.cz
Emisní podmínky: Ke stažení

EMISE DLUHOPISŮ

VYPRODÁNO

Emitent: LANDEE SILESIA s.r.o.
Název Dluhopisů: LANDEE SILESIA 10,8 % p.a.
LEI Emitenta: 315700WQM70N56U93F43
Identifikační kód ISIN: CZ0003543688
Jmenovitá hodnota Dluhopisu: 100.000 Kč (sto tisíc korun českých)
Forma Dluhopisů: Cenné papíry na řad
Podoba Dluhopisů: Listinné cenné papíry
Minimální investice: 1 (jeden) Dluhopis
Datum emise: 24. 8. 2022
Výnos: Pevná sazba 10,8 % ročně (per annum)
Dluhopisy: Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise
Administrátor: Emitent
Určená provozovna: LANDEE SILESIA s.r.o.
č.p. 223, 664 48 Nebovidy
Webové stránky: www.landeeholding.cz
Emisní podmínky: Ke stažení
Emitent: LANDEE SILESIA s.r.o.
Název Dluhopisů: LANDEE SILESIA 12 % p.a.
LEI Emitenta: 315700WQM70N56U93F43
Identifikační kód ISIN: CZ0003543662
Jmenovitá hodnota Dluhopisu: 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých)
Forma Dluhopisů Cenné papíry na řad
Podoba Dluhopisů: Listinné cenné papíry
Minimální investice: 1 (jeden) Dluhopis
Datum emise: 24. 8. 2022
Výnos: Pevná sazba 12 % ročně (per annum)
Dluhopisy: Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise
Administrátor: Emitent
Určená provozovna: LANDEE BOHEMIA s.r.o.
č.p. 223, 664 48 Nebovidy
Webové stránky: www.landeeholding.cz
Emisní podmínky: Ke stažení

EMISE DLUHOPISŮ

VYPRODÁNO

Emitent: LANDEE Holding a.s.
Název Dluhopisů: LANDEE 10,8% p.a.
LEI Emitenta: 98450015FDEN7K541428
Identifikační kód ISIN: CZ0003540189
Jmenovitá hodnota Dluhopisu: 100.000 Kč (sto tisíc korun českých)
Forma Dluhopisů: Cenné papíry na řad
Podoba Dluhopisů: Listinné cenné papíry
Minimální investice: 1 (jeden) Dluhopis
Datum emise: 20.04.2022
Výnos: Pevná sazba 10,8 % ročně (per annum)
Dluhopisy: Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise
Administrátor: Emitent
Určená provozovna: Nebovidy 223, 664 48
Webové stránky: www.landeeholding.cz
Emisní podmínky: Ke stažení
Emitent: LANDEE Holding a.s.
Název Dluhopisů: LANDEE 12% p.a.
LEI Emitenta: 98450015FDEN7K541428
Identifikační kód ISIN: CZ0003540197
Jmenovitá hodnota Dluhopisu: 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých)
Forma Dluhopisů Cenné papíry na řad
Podoba Dluhopisů: Listinné cenné papíry
Minimální investice: 1 (jeden) Dluhopis
Datum emise: 20.04.2022
Výnos: Pevná sazba 12 % ročně (per annum)
Dluhopisy: Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise
Administrátor: Emitent
Určená provozovna: Nebovidy 223, 664 48
Webové stránky: www.landeeholding.cz
Emisní podmínky: Ke stažení

KONTAKTUJTE  NÁS

  V případě, že vyplňujete kontaktní formulář na našem webu, zpracováváme Vaše osobní údaje. Především Váše jméno a kontaktní email, který slouží pouze nám pro doručení odpovědi na Váš dotaz. Kompletní informace naleznete zde: https://www.landeeholding.cz/gdpr/

  LANDEE Holding a.s.
  Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1
  IČO: 14154617

  Společnost vedena u Městského soudu v Praze,  spisová značka B 26966.

  Všechny kontakty