PYROLÝZA

Dnešní odpad je energií zítřka

Efektivně měníme odpad na olej, uhlík, plyn a anorganicke materiály.

Technologie budoucnosti, která zlepší svět!

TECHNOLOGIE

Termální depolymerizace je tepelný rozklad materiálu za zvýšené teploty v inertní atmosféře.

V oblasti recyklace odpadu to znamená, že odpad s vysokým obsahem organické složky může být zpracován a recyklován do podoby oleje, plynu a čistého uhlíku.

Mimo jiné zajistí oddělení organických materiálů od neorganických, příkladem je technologie vhodná k separaci a vyčištění zbytkového železa z pneumatik.

Pyrolytický proces je průmyslově využíván více než sto let. Investujeme do linek na zpracování odpadu, jejichž vysoká efektivita nám přináší zásadní konkurenční výhodu.

Revoluční technologie

Náhrada nešetrného ukládání odpadů jejich ekologickým přepracováním do podoby dále využitelných materiálů a energie. Technologie umožňuje rozklad organických materiálů, tedy složitějších uhlovodíků, na jednodušší struktury. Mimo jiné je vhodná k separaci  organických a anorganických materiálů.

Termální depolymerizace odpadů

Pyrolýza je způsob zpracování organických odpadů případně odpadů obsahujících organickou složku. Funguje na bázi fyzikálně-chemického rozkladu látek, kterého je dosaženo působením tepla za nepřístupu kyslíku. Díky takovému rozkladu je možné zpracovat vhodné druhy materiálů, včetně těch, které dříve musely nenávratně končit na skládkách, protože nebylo možné je zpracovat. Nevhodné materiály jsou materiály obsahující například chlór.

Výsledkem zpracování
je úspora surovin a energií

Naše zařízení umožňují přeměnu odpadů na dále využitelné produkty. Díky tomu pozitivně ovlivňujeme množství odpadů určeného ke skládkování. Může tak znovu sloužit jako využitelný zdroj energie v dopravě, průmyslu, výrobě či domácnostech, nebo jako základní vstupní surovina pro průmyslovou výrobu.

vstupní suroviny

Plasty a gumy.

recyklační linka

výstupní suroviny

Odprodej surovin pro další průmyslové využití.

PŘÍKLAD VSTUPU

Pneumatiky

Ojeté pneumatiky různých typů.

Výstupy:

 • Olej 45% 45%
 • Uhlík 30% 30%
 • Ocel 15% 15%
 • Plyn 10% 10%

VÝSTUPY

Proces depolymerizace

Organický materiál se během procesu přemění na syntézní plyn a tuhý zbytek.
Ze syntézního plynu kondenzací získáváme pyrolýzní olej. Nekondenzovatelný plyn, který opouští proces nazýváme pyrolýzní plyn.

OLEJ

Pyrolýzní olej je směsicí různých, za běžných podmínek, kapalných uhlovodíků. Svým složením je obdobně zajímavý, jako například ropa. Dalším vhodným zpracováním je z něj možné odstranit nežádoucí složky například vodu nebo síru. Rafinací pak lze získat velké množství různých užitečných frakcí, jako benzínové, naftové, aromatické uhlovodíky, LTO, těžké oleje,
asfalt a jiné.

TUHÝ ZBYTEK

Během zpracování se část vstupního materiálu přemění na tuhý zbytek s vysokým obsahem uhlíku. Tento materiál je vhodný k dalšímu zpracování nebo energetickému využití.

PLYN

Jedná se o směs uhlovodíků, která se za běžných podmínek vyskytuje v plynném skupenství. Tento plyn je hořlavý a můžeme ho například jímat pro následné využití. Přímé energetické využití k získání tepla pro udržení samotného procesu depolymerizace je však nejefektivnější.

FILOZOFIE

Sladili jsme ekonomiku s ekologií…

Aby lidé i příroda mohli fungovat ve vzájemné harmonii.

Pomáháme přírodě

Naše mise je udržitelnost rozvoje lidské společnosti s ohledem na ekologii.

KONTAKTUJTE  NÁS

  V případě, že vyplňujete kontaktní formulář na našem webu, zpracováváme Vaše osobní údaje. Především Váše jméno a kontaktní email, který slouží pouze nám pro doručení odpovědi na Váš dotaz. Kompletní informace naleznete zde: https://www.landeeholding.cz/gdpr/

  LANDEE Holding a.s.
  Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1
  IČO: 14154617

  Společnost vedena u Městského soudu v Praze,  spisová značka B 26966.

  Všechny kontakty